Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 31/03/2023, 08:31:55

26/04/2010 2:45:28 pm
Enpartistaden. I den första rapporten är det Malmö som åsyftas. Idag lanseras ett nytt projekt som granskar konsekvenserna av långa maktinnehav i olika kommuner. I Malmö används den offentliga makten som vore den partiets, under Ilmar Reepalus koleriska ledning. Fredrik Segerfeldt håller i projektet Enpartistaden.

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0