Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 19:24:59

20/05/2010 4:17:54 pm
Nederländernas vårdsystem. Kommunalarbetaren har en artikel i senaste numret om det fortfarande relativt nya sjukvårdssystemet i Nederländerna. En bra artikel, som dock felaktigt påstår att staten betalar premierna för vårdförsäkringarna; det gör den enskilde. Jag är en av de intervjuade.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0