Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-12-07, 01:11:34

2010-05-26 09:32:23
Gamla grekiska problem. Andreas Bergh har läst OECD:s Economic Surveys av Grekland sedan tidigt 1980-tal. De varnar ständigt för den ekonomiska politiken, underskotten och bristen på reformer. Vi talar alltså om problem som har funnits och byggts på sedan 20 år innan euron infördes.

<-- Home
RSS 2.0