Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 19:20:26

31/05/2010 9:13:12 pm
Perestrojka i vården. Timbro har publicerat en rapport om sjukvårdsreformen i Nederländerna, av Kristian Karlsson. Reformen går som bekant ut på att alla medborgare har privata sjukvårdsförsäkringar och full valfrihet mellan försäkringsbolag. Samtidigt måste bolagen acceptera alla sökande, premierna får inte differentieras och staten bidrar för dem som inte har råd med premien. Marknadens dynamik men tillgång för alla. Rapporten bygger i hög grad på min tidigare rapport rapport utgiven av Lif i samma ämne.

Läs rapporten här - >

<-- Home
RSS 2.0