Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/12/2023, 22:40:41

22/06/2010 9:59:23 am
Tänker de rödgröna riva upp vårdvalet? Av tidigare erfarenhet vet vi att Vänsterpartiet tenderar få igenom mycket av sina ståndpunkter i den samlade rödgröna politiken. Den som läser Vänsterpartiets sjukvårdsprogram finner bland annat följande krav:

- Vårdvalet/hälsovalet rivs upp
- Stopp för etableringar av företag i vården och omsorgen
- Förbud mot försäljning av hela eller delar av sjukhus
- Städ- kost- och laboratorieverksamhet ska drivas i offentlig regi
- Hälso- och sjukvård ska inte omfattas av lagen om offentlig upphandling
- Krav om obligatorisk företagshälsovård
- Nej till äldrepeng
- Förstatligad läkemedelsforskning

Frågan är nu vad av detta som blir de rödgrönas samlade politik. Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, och undertecknad ställer den frågan idag.

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0