Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 02/12/2023, 13:06:40

23/06/2010 9:41:43 pm
Valpejl. Det kommer många enkäter till oss riksdagskandidater. En av dem kom från Sveriges Television och Sveriges Radio. Nu har de lanserat sin Valpejl. Jag var snabb att svara och finns således redan med.

<-- Home
RSS 2.0