Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/03/2023, 14:54:37

16/02/2005 11:24:59 am
I Smedjan: Staten propagerar för våra pengar. Statens Offentliga Utredningar bjuder in till seminarium om hur myndigheterna arbetar för att ändra medborgarnas uppfattningar och beteende genom opinionsbildning. Värd är SSU:s förre ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, som ansvarar för Föräldraförsäkringsutredningen. Om det absurda i att enpartistaten propagerar gentemot medborgarna för deras skattepengar - och skryter om det på seminarier - skriver jag en kort artikel i dagens Smedjan.
Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0