Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 02/12/2023, 13:30:42

27/06/2010 11:27:40 pm
Keynes har flyttat till USA. Nu råder omvända roller! USA har en snabbt växande offentlig sfär och vill använda offentliga utgifter - trots väldiga underskott - för att konstgjort stimulera ekonomin. Europa, nu också med Storbritannien, vill snabbt sträva efter budgetbalans och begränsa offentliga åtaganden. Med tanke på hur väl stimulans- och underskottspolitik brukar fungera känns det hoppfullt att bo i Europa...

Läs mer om det avslutade G20-mötet här - >

<-- Home
RSS 2.0