Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2021-10-23, 06:29:33

2010-08-08 23:26:42
Lär av dansk och norsk vård! Svensk sjukvård är som bekant en av de minst tillgängliga i västvärlden. En ny studie jämför den med norsk och dansk vård, där läkarna agerar entreprenörer med ansvar för sin egen klinik och får ersättning efter vad de levererar. Föga överraskande är tillgängligheten mycket bättre där.

Läs mer - >

<-- Home
RSS 2.0