Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2021-10-23, 06:47:18

2010-08-15 09:49:02
I AB: Gör Rosengård till ekonomisk frizon. I Aftonbladet idag skriver jag på debattplats om de många framgångsrika ekonomiska frizonerna i världen och argumenterar för att vi snarast bör utreda hur vi kan införa sådana i stadsdelar med sociala problem som Rosengård.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0