Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/03/2023, 14:06:48

18/02/2005 5:06:32 pm
Klart Ukraina ska börja förhandla! Till det Bryssel där jag nu är - ska vara med på den årliga Capitalist Ball tillsammans med 360 andra vänner av frihet - kommer Ukrainas nye president Viktor Yuchenko på måndag. Till EU-ledarna kommer han att framföra att Ukraina vill börja förhandla om EU-medlemskap senast 2007. Utmärkt. Yuchenko tar snabba och rejäla steg mot att utveckla Ukraina till en normal demokrati med nära band till övriga Europa. Är det något positivt EU har bidragit med så är det verkligen till att befästa demokrati och marknadsekonomi i före detta kommunistiska länder. Nu blickar vi allt oftare, med goda skäl, österut när vi vill ha förebilder. Men för tio år sedan var ett idag så fantastiskt land som Slovakien ännu i en helt annan och instabil situation. Många av de andra likaså. Vägen mot EU har bidragit starkt till den nuvarande situationen. Det är precis vad Ukraina behöver. Till detta kommer att EU mår bättre ju fler som är med. Då blir den minsta gemensamma nämnaren klart begränsad och samarbetet kan fokuseras på en kärna av gemensam marknad.
Läs mer (DN) - >

<-- Home
RSS 2.0