Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2021-10-23, 06:33:59

2010-08-22 21:27:03
Dubbeldopp? Riskerna för att den internationella ekonomin viker nedåt brant en andra gång på kort tid har ökat, enligt många bedömare. Per T Ohlsson sammanfattar diskussionerna väl. Sverige skulle påverkas av detta trots att vi har bäst ordning i statsfinanserna inom EU, på grund av vår stora export. Kanske inte läge för Sahlin och Ohly vid rodret?

Uppdatering: Financial Times skriver nu om hur andra europeiska länder väljer att följa den svenska framgångsrika ekonomiska politiken.

<-- Home
RSS 2.0