Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2021-10-23, 07:56:01

2010-08-25 06:21:53
Välfärd? En hel del kan sägas om SVT:s ekonomiska debatt igår. En sak är att perspektivet om hur välstånd skapas var märkligt frånvarande. Att det handlar om frihet för företagare så de kan utveckla nya produkter och växa. Borde vara fundamentalt, för där finns trots allt en stor ideologisk skiljelinje. En del utgår från att alla resurser bara finns där för politiker att dela ut.

Men det kanske mest intressanta var att ett antal medborgare fick svara på vad välfärd är för dem. De flesta talade om att ha ett jobb, en bostad, tid med familjen, få vara frisk, och liknande. Endast någon talade om just de offentliga välfärdstjänsterna. Men när partierna tog över handlade allt om det offentliga. Det hade annars varit läge att tala om att just ett bra välfärdssamhälle handlar om växande välstånd, fler i arbete och mer makt över det egna livet - inte minst också välfärdstjänsterna.

<-- Home
RSS 2.0