Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-10-24, 21:28:31

2010-08-26 06:21:00
Ge den fattige samma vård som den rike. Idag skriver Per Gudmundson på Svenska Dagbladets ledarsida om min bok Helt sjukt!. Han fokuserar på att tillgången till vård i Sverige är en av de mest ojämlikt fördelade i västvärlden. Så kan det mycket riktigt inte fortsätta, och han understryker att lösningen heter att patienten får mer makt över pengarna och entreprenörer konkurrerar om att leverera vård.

<-- Home
RSS 2.0