Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2021-10-23, 06:28:42

2010-08-26 13:59:19
Valmanifest - med nystartzoner! Just nu är jag i de jämtländska bergen på den årliga resan med Kebnekaisegruppen - i år på temat "innovativa reformer som sätter avtryck". Passande nog presenterade just Alliansen sitt valmanifest, Jobbmanifestet. Mycket var känt sedan tidigare, såsom ytterligare jobbskatteavdrag och sänkt moms i tjänstesktorn, men också ett antal liberaliseringar av arbetsmarknaden. Alliansen har också med det förslag jag har utvecklat och drivit - ekonomiska frizoner i områden med sociala problem. I manifestet kallas det nystartzoner, som ska utredas.

<-- Home
RSS 2.0