Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/03/2023, 14:26:54

20/02/2005 8:32:39 pm
I Tidningen NU: Fri konkurrens ger bättre välfärd. I senaste numret av NU, det liberala nyhetsmagasinet, skriver Lotta Edholm, vice ordförande i Folkpartiet i Stockholms stad, och jag en debattartikel med bland annat följande budskap:

"När vi efterfrågar enkla nöjen som att skicka bilder via mobilen lägger företag ned miljarder på att utveckla denna tjänst. Men det vi efterfrågar allra mest ? god vård i tid när vi behöver, bra utbildning och en värdig ålderdom ? uppstår inte. Det finns ett systemfel som består i att monopol inte kan leverera det som företag i fri konkurrens kan leverera.

Tänk om all medicin skulle utvecklas, finansieras och levereras inom ramen för offentliga monopol. Tror någon att vi hade haft Losec då? ...

Offentliga monopol är förklaringen till välfärdsglappet. De kan inte alltid leverera det folk efterfrågar. Samtidigt blir de en belastning på samhällsekonomin genom att skatterna blir så höga när allt ska betalas via skatten. ...

Det är hög tid att upplösa det mentala likhetstecknet mellan offentligt finansierad och utförd välfärd och välfärd. Alla är förlorare i en modell där det offentliga ska göra allt åt alla. ...

För att detta idé- och politikskifte för mer och bättre välfärd ska kunna inledas krävs också ett skifte vid makten. Men de borgerliga måste ha en ärlig analys av problemens orsak och vägen ut när makten är vunnen. Idag finns på många håll en beklaglig anpasslighet till en socialdemokratisk världsbild. Ska maktskifte också leda till ett politikskifte, och det är trots allt det viktigaste, måste, inte minst Folkpartiet, se verkligheten som den är och våga gå före i både analys och nya förslag för en bättre välfärd."


Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0