Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 14:17:34

05/09/2010 11:25:21 am
Tankar om sjukvården efter att ha fått cancer vid 35 års ålder. Idag skriver jag om den personliga erfarenheten att ha fått en cancerdiagnos vid 35 års ålder och vilka tankar och slutsatser om bland annat vården detta gav upphov till.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0