Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 16:03:53

11/09/2010 9:50:32 am
9-11. Nu är det nio år sedan terrordåden mot World Trade Center och Pentagon genomfördes. Tusentals människor av olika nationalitet och religion fick sätta livet till. Terrorister med en fanatisk tro och hat mot grunderna för västvärldens öppna samhälle skapade en ny hotbild.

Jag tror att alla minns var de var när det hände och en tid var alla amerikaner. Men det dröjde inte länge innan den gamla antiamerikanismen kom tillbaka. Plötsligt ansågs terrordåden vara USA:s eget fel. Idén var att man inte ska stå upp för det fria samhället utan kompromissa med förtryckets idéer och samhällen.

Att visa att det fria samhället är svagt är precis vad fanatikerna vill. Därför ska vi envist och kompromisslöst försvara det. Kring våra samhällens fundamentala friheter måste Europa och USA stå enade. Och kampen mot terrorismen får inte heller leda till kompromisser med personliga friheter.

För den som blickar tillbaka på 9-11 framstår också höstens svenska val som betydelsefullt. Det finns en risk att vi ger makt över svensk utrikespolitik till kommunister, med allt vad det innebär av bisarra värderingar och antiamerikanism. Låt oss avvärja den risken!

<-- Home
RSS 2.0