Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 02/12/2023, 13:27:48

13/09/2010 9:21:47 am
"De rödgröna hotar 10 000-tals bemanningsjobb." Idag skriver jag om vilken viktig roll bemanningsbranschen spelar i att skapa nya jobb, ge den enskilde mer trygghet och öka flexibiliteten för företagen. De rödgröna vill, föga förvånande, kraftigt försvåra för denna bransch.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0