Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 12:53:19

13/09/2010 11:12:38 am
Det finns ingen stupstock! Som bekant har socialdemokraterna ägnat sig åt att påstå att Alliansregeringen har infört en "stupstock" i sjukförsäkringen. Intrycket ges att sjuka efter en tid kastas ut i intet, rentav på gatan. Detta är häpnadsväckande fräckt, eftersom det inte stämmer - men tyvärr verkar många tro dem.

Sanningen är enkel. Man kan få sjukersättning maximalt 2,5 år, sedan förs man in i aktiva åtgärder hos arbetsföremdlingen. Då prövas om man kan jobba, kanske i vart fall några timmar om dagen. I övrigt får man ersättning i form av aktivitetsstöd. Men den som är fortsatt sjuk och inte kan jobba får sjukersättning även efter 2,5 år.

Utöver det har sjukförsäkringen gjorts om till att innefatta en mängd åtgärder för att få människor friska och in i jobb. Men återigen, är man sjuk så får man fortsatt sjukersättning. Skillnaden mot förut är ambitionen att få fler friska och till jobb istället för eviga bidrag.

Lögner om motståndarnas politik är ett tecken på intellektuellt och moraliskt förfall. Inte minst därför förtjänar socialdemokraterna inte väljarnas förtroende.

Läs mer om sjukförsäkringen - >

<-- Home
RSS 2.0