Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 15:41:53

16/09/2010 9:22:51 am
Jämlikhet! Det talas mycket från vänstern om att Sverige "slits isär" och att "klyftorna" ökar. Det de syftar på är att inkomstojämlikheten ska ha ökat. Hur ligger det då till med den saken?

Sverige har fortfarande de näst minsta inkomstskillnaderna i västvärlden, näst efter Danmark. De har ökat i 25 år, men från ännu lägre nivåer. Inte minst ökade de relativt snabbt med Göran Persson som statsminister. Detta är en trend i hela västvärlden.

De har fortsatt att öka. Hur har Alliansens politik påverkat? Tja, när det gäller den disponibla inkomsten har jobbskatteavdraget bidragit till utjämning. Detta för att personer med lägre inkomst har fått större sänkningar i procent än de med högre.

De rödgröna lovar mindre skillnader, "så små som möjligt", säger Mona Sahlin. Men ska det då inte alls löna sig i högre lön att utbilda sig? Eller jobba extra? Eller ta en risk och investera i ett företag? Ska man helt ta bort den ekonomiska drivkraften att sträva framåt?

Jag måste säga att det definitivt inte blir ett möjligheternas land. Det blir ett land där alla ska stanna kvar där de är - eller där deras föräldrar är. Så sviker man dem som föds under enkla förhållanden som vill framåt.Åhörarna vid en av två debatter igår i Rönninge Gymnasium

<-- Home
RSS 2.0