Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 16:33:05

17/09/2010 2:23:34 pm
Fortsätt reformera sjukförsäkringen. Idag innehåller Aftonbladet ett tragiskt fall där en sjuk person inte beviljas sjukersättning av Försäkringskassan. Likaså skriver två personer från Karolinska om hur vissa cancerpatienter inte får ersättning. Jag tar upp kritiken i en debattartikel i Aftonbladet, i egenskap av m-kandidat och cancerpatient.

Uppdatering: Få av de som kommenterar artikeln tycks ha läst den. Många torde vara s-kampanjare. De undrar hur folk skulle ha råd med privata inkomstförsäkringar, som i mitt långsiktiga förslag. Tja, det står i artikeln att man borde få använda den premie man via skatten betalar till Försäkringskassan. Men bara om man vill.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0