Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 12:33:33

22/09/2010 9:32:27 am
Frizoner för integration. Kanske är ett av de mest verkansfulla förslagen för att bryta utanförskap och bidragsberoende, inte minst för invandrare, förslaget om ekonomiska frizoner som ska främja företagande och arbete. Här kan man ta del av en sammanställning av argument, som riktar sig också till vänstern.

<-- Home
RSS 2.0