Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 16:17:36

29/09/2010 8:35:52 pm
Valstatistik. Moderaterna fick stöd - enligt Valu - av 32 procent av de förvärvsarbetande, socialdemokraterna blott 22 procent. Helt klart det enda arbetarpartiet! Bland medlemmar i TCO blev moderaterna också större än socialdemokraterna. Sensationellt - och värt eftertanke för den s-stödjande TCO-ordföranden Srure Nordh, f d statssekreterare (s).

<-- Home
RSS 2.0