Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 01:30:38

2010-09-30 10:14:57
Utrikespolitik med stöd av V och SD? De rödgröna är således överens om att lägga ett gemensamt förslag i riksdagen om att dra tillbaka den svenska insatsen från Afghanistan. Lars Ohlys inflytande över den socialdemokratiska utrikespolitiken ska alltså bestå även efter valet. Det är anmärkningsvärt - det rödgröna samarbetet kunde motiveras av maktstrategi, men den vägen föll och nu fortsätter man likväl. För att få sin vilja igenom måste dock de rödgröna och Sverigedemokraterna stödja samma förslag, vilket det finns risk för. I så fall har Mona Sahlin det första hon gör efter valet brutit mot sitt löfte att inte samarbeta med SD. Att styra svensk utrikespolitik med stöd av V och SD måste anses som ett definitivt abdikerande från ett seriöst ledarskap.

<-- Home
RSS 2.0