Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/03/2023, 14:38:25

23/02/2005 12:07:15 pm
Sakfel, Nuder och Persson! Göran Persson och Pär Nuder använder sakfel för att underbygga sin argumentation för högre skatter. Detta visar Robert Gidehag, VD i Skattebetalarnas Förening, och jag i en debattartikel som idag distribueras av Liberala Nyhetsbyrån till deras ca 30 abonnerande dagstidningar. Pär Nuder uttryckte följande i Agenda den 13/2:

"Nu kan vi ju se på Sveriges utveckling under senaste decenniet. Vi har världens högsta skatter... Samtidigt under den tioårsperioden så har vi kanske haft den allra högsta tillväxten i Europa, så sambandet mellan höga skatter och tillväxt, det är inte riktigt så enkelt som man tidigare hävdat."

Detta är fel i sak. Under den senaste tioårsperioden hade 9 länder av 15 i EU högre BNP-tillväxt än Sverige. Av de tio nya har nästan samtliga haft högre tillväxt an Sverige. Vi ligger således långt under snittet.

Göran Persson har argumenterat för en större offentlig sfär och högre skatter med argumentet att den offentliga konsumtionen har stått stilla på senare år medan den privata har ökat. Också det är felaktigt, den offentliga konsumtionen var förra året större än något annat av de senaste tio åren.

Nuder och Persson får gärna argumentera för höjda skatter. Jag och andra kommer att argumentera för varför det skulle ge Sverige en usel framtid. Men oavsett ståndpunkt torde ett fundamentalt krav vara att fakta som används är korrekta. Eller kan man inte argumentera för höjda skatter med korrekta fakta?
Läs hela artikeln - >

<-- Home
RSS 2.0