Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 25/03/2023, 02:30:47

09/11/2010 1:54:34 pm
Inga opinionsbildande myndigheter. Detta år hann jag inte med att skriva en riksdagsmotion om att förbjuda opinionsbildning av myndigheter. Men det är och förblir en viktig princip, som långt ifrån efterlevs i Sverige. Demokrati innebär inte att folket väljer politiker som tar upp skatt för att finansiera propaganda riktat gentemot folket. Nu har JO i en skarp kritik mot myndigheten Forum för levande historia i princip instämt i detta, vilket är ett steg framåt.

<-- Home
RSS 2.0