Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:56:14

15/01/2011 8:27:07 am
Borgerlig idéutveckling. Diskussionen om borgerlig idé och reformutveckling fortsätter. I Svenska Dagbladet tog PJ Anders Linder i en nyårsartikel upp mina idéer och idag medverkar jag i en nyhetsartikel i smama tidning och ämne.

<-- Home
RSS 2.0