Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:38:16

19/01/2011 11:18:08 am
Rödgröna ledarkandidater. Ur den ledarlösa röran till vänster ska med tiden nya ledare väljas och opposition formeras. Två kandidater skrev igår om vad de vill, på ett inbördes rätt intressant sätt.

Gutav Fridolin kandiderar i ett parti där de nuvarande ledarna är populära. Han försöker därmed framstå som att han anknyter till deras frihetliga inriktning - genom att nämna ordet "liberal" ofta. Men i perspektiv och sakfrågor står han långt till vänster och skulle innebära ett betydande skifte.

Jonas Sjöstedt kandiderar i ett parti med en impopulär ledare och försöker distansera sig i ton och form. Men i sak skiljer inget väsentligt sig mellan hans och Lars Ohlys perspektiv och prioriteringar. Han förefaller därmed innebära mer av samma.

<-- Home
RSS 2.0