Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:50:06

20/01/2011 4:28:00 pm
Fråga till biståndsministern. 2009 lämnade regeringen för första gången en skrivelse till riksdagen om biståndets resultat - och konstaterade att på ett övergripande plan kan inga positiva effekter konstateras. Detta efter hundratals miljarder kronor i bistånd genom åren. Om detta ställde jag en fråga till biståndsministern i riksdagens kammare idag.

Se frågan här (klicka vidare för att se svar och följdfrågor) - >

<-- Home
RSS 2.0