Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:06:56

31/01/2011 12:15:31 pm
Arabvärldens 1989? Utvecklingen i Tunisien och Egypten inger verkligen hopp. Men än är det långt kvar till demokrati.

Med mig som projektledare skrev Johan Norberg rapporten Arabisk vår på Timbro för fem år sedan. Den var lite tidig, men det som beskrivs där är ungefär vad som verkar kunna hända nu.

Förtryckarregimer lever i grunden alltid i instabilitet. Människor önskar alltid frihet, och det som behövs är en gnista som tänder och inspirerar till handling. Just nu, i Egypten, ligger mycket av avgörandet hos den brett respekterade militären, som faktiskt förordar demokrati.

Gunnar Hökmark har skrivit klokt om hur vi väst nu bör agera för att bidra så mycket det går till att förtryckarna faller och fungerande demokratiska institutioner kan byggas.

Åsa Linderborg påstår i Aftonbladet att denna utveckling är en "rysare för nyliberaler". Detta för att USA ibland har stöttat förtryckare enligt devisens fiendens fiende är min vän. Vad den typen av hårda realpolitiska bedömningar har med liberala idéer att göra visar hon inte. Intellektuell härdsmälta.

Vi är många som hoppas innerligt att detta är dennna viktiga regions 1989, inte minst liberaler - med olika prefix.

<-- Home
RSS 2.0