Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:18:10

04/02/2011 1:55:44 pm
Konkurrenshinder - välståndshinder. Våra inkomster bestäms i hög grad av hur produktiva vi är - som individer och som länder. En ny studie visar att produktiviteten i sin tur i hög grad avgörs av hur lätt det är för nya företag att komma in på marknader och konkurrera. Ju fler hinder, desto lägre produktivitet och sämre välstånd. Och tvärtom.

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0