Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:23:44

15/02/2011 9:15:55 am
Socialdemokratisk kriskommission. Nu har jag läst kriskommissionens rekommendationer, som innehåller såväl samhällsanalys som strategiska synpunkter och konkreta förslag. Här är ett axplock:

"Den ekonomiska politiken ska kunna vara ett aktivit konjunkturpolitiskt instrument."

"Detta (bemanningsföretag och visstidsanställningar) måste motverkas."

"Skatterna syftar även till...att styra konsumtion och investeringar i önskad riktning."

Det "kan inte uteslutas att ett större skatteuttag kan behövas..."

"Därför bör vinstuttagen (i friksolor) lagbegränsas."

"Även reglerna för etablering av välfärdsföretag måste ses över."

"Därför är det nödvändigt att höja taken i arbetslöshets- och sjukförsäkringen."

"Pensionssystemet bör nu utvärderas, stärkas finansiellt och göras mer rättvist."

Allt detta står under rubriker som flexibilitet, rörlighet, utveckling. De verkar forrtfarande tro att allt bara handlar om rubriker och slagord och sedan samma gamla förslag därunder - om förbud, bidrag och skatter.

I tre decennier har socialdemokratin runtom i Europa varit motståndare till samhällsutvecklingens riktning. Därför har de bromsat och reaktivt försvarat. Detta med ett undantag: New Labour.

Denna kriskommission förordar utan antydan till undantag mer av samma analys och politisk som förde partiet till dagens situation.

Läs kriskommissionens rapport här - >

<-- Home
RSS 2.0