Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:45:24

17/02/2011 8:22:48 am
Hur Socialdemokraterna tvingade Kamprad ut ur landet. Som bekant har SVT:s Uppdrag granskning försökt framställa IKEAS:s Ingvar Kamprad som en fifflare som har placerat kapital utomlands. Hans insatser för att skapa ett framgångsrikt svenskt företag med tusentals anställda i Sverige, och för landets varumärke, nämns inte.

Men alldeles bortsett från det bör man ta reda på varför Kamprad - och Tetra-Paks grundare, familjen Rausing - flyttade. Det skedde då Socialdemokraterna radikaliserades under det röda 1970-talet och utvecklade idén om löntagarfonder. Den handlade om att upplösa det privata ägandet av företag genom att, perverst nog, fonderna skulle köpa upp företagen med deras egna pengar. LO-tidningen utropade lyckligt: "Nu tar vi över!".

Rausing frågade fondernas upphovsman, LO-ekonomen Rudolf Meidner, om man kunde tänka sig att ägare kunde få behålla företagen men istället betala en extra avgift eller skatt. Mediner svarade: "Det är inte möjligt, ingen ska kunna köpa sig fri."

Så förstörde en djupröd socialdemokrati Sveriges välståndsutveckling i 25 år. Det är den urspårningen vi nu successivt rättar till genom reformer. Kanske kan vi till och med locka tillbaka våra stora företagare.

Läs mer - >

<-- Home
RSS 2.0