Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:37:36

28/02/2011 4:12:10 pm
Min essä: Du ska bli miljonär! Ja, titeln syftar alltså på Imperiets låt Du ska va′ president. Idag presenterade jag en rapport - eller essä som det tydligen heter nu - på ett fullsatt Timbro. Budskapet är att social rörlighet är viktigt och bra, att möjligheterna har ökat, men att det också finns en rad hinder som kan rivas. Var och en kan utveckla sitt liv efter eget huvud i betydligt högre grad än idag, oavsett bakgrund. Av skäl som nämns avslutningsvis är det vi borgerliga som har överlägset bäst förutsättningar att bära denna berättelse. Inom ramen för bilden om att alla ska vara sin egen lyckas smed ryms en rad viktiga reformförslag. Det är en framåtsyftande idé som bygger på ett dynamiskt samhälle, omfamnar gamla svenska värderingar och har en stark social aspekt - att alla ska med. Ett meritokratiskt samhälle är inkluderande.

Uppdatering: PJ Anders Linder skriver på Svenska Dagbladets ledarsida om reformvilja och utgår då från bland annat min publikation. Kan läsas här.

Läs essän här - >

<-- Home
RSS 2.0