Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 23:02:16

10/03/2011 8:53:28 am
Nystartzoner! Nu tillsätts således utredningen om hur vi ska kunna införa ekonomiska frizoner i stadsdelar med stort utanförskap. Denna har jag ett ansvar i Skatteutskottet för att följa. Före och under valrörelsen argumenterade jag ofta för detta som en profilfråga. Se bland annat i Expressen, Göteborgs-Posten, Aftonbladet och Svensk Tidskrift.

<-- Home
RSS 2.0