Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/03/2023, 14:20:05

28/02/2005 10:41:57 am
Socialisterna surrar sig vid Titanics roder. Göran Persson, Poul Nyrup Rasmussen och José Sócrates skrev på SvD Brännpunkt den 24/2. De försvarar "Europas lovordade sociala modell som väcker beundran världen över". Christofer Fjellner och jag skrev en replik, som inte publicerades men kan läsas här:

"Den Lissabonprocess de vill fortsätta med satte som mål år 2000 att gapet i välstånd mellan Europa och USA skulle slutas inom tio år. Idag är gapet större. Orsaken är viljan att bibehålla Europas sociala modell. ...

Man kan inte ha kakan och äta den. Antingen bibehålls modellen eller ökas tillväxten. De tre socialistiska ledarna föreslår en femårsplan (!). Men inga förslag för tillväxt. Varför? Vilka sociala framsteg har någonsin skett utan tillväxt? ...

Sju länder i Öst- och Centraleuropa har infört platt och låg skatt. Konkurrensen från de nya EU-länderna gör reformer än viktigare. Även där reser socialisterna nya hinder för rörlighet och skattekonkurrens. De verkar vilja surra sig vid rodret på Titanic istället för att laga hålet i skrovet och ta ut ny kurs."Läs hela repliken - >

<-- Home
RSS 2.0