Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 04:16:02

2011-03-23 21:37:26
Friskolor. 47 av de 50 skolor som uppvisar sämst resultat i nationella prov är kommunala. Betygsinflationen är högre i kommunala skolor. Kommunala skolor har i genomsnitt färre invandrare som elever. Och så är det friskolorna som är i skottgluggen när medier "granskar"!

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0