Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:15:25

11/04/2011 9:50:01 am
Ska ingen hållas tillbaka? Intervjuad i DI Weekend yttrade Håkan Juholt (S) följande:

"Jag har fortfarande svårt att spela minigolf med mina söner och förlora. Jag tycker inte att det är roligt. När barnen var mindre sa folk: ′Men låt dem vinna.′ Varför då? Det kommer att ge dem en helt skev bild av verkligheten. Ska de som är bättre ge upp för att de som är sämre ska känna sig som vinnare? Nådagåvor. Så kan man inte forma vare sig en ­familj eller ett samhälle. I stället kan det sporra dem att bli ännu bättre. Nu slår de mig i minigolf. Så nu spelar vi inte det ­längre."

Mycket intressant. Lätt att tolka som att politik inte ska bromsa någon som vill framåt. Således ett inlägg mot progressiva skatter? Eller mot förmögenhetsskatt? Eller för elitklasser i skolan? Undrar vad han menade. Och om han insåg vad det var han uttryckte. Eller om han har dubbla måttstockar, en privat och en politisk.

<-- Home
RSS 2.0