Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 23:05:11

13/04/2011 11:26:36 am
Stöd för ekonomisk buffert. Liberala Nyhetsbyrån argumenterar väl i en artikel publicerad i en rad morgontidningar i frågan om reformer för att alla ska kunna spara ihop en egen ekonomisk buffert. Artikeln avslutas med förhoppningen att idén vinner gehör på Moderaternas stämma. Instämmer!

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0