Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 02/12/2023, 13:21:34

29/04/2011 11:41:42 am
Battle of the Century. Giganternas idékamp om välstånd, kriser och politik. Ta del av bataljen mellan Keynes och Hayek i sång och bild här. Jag vet på vems sida jag står.

<-- Home
RSS 2.0