Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 06:27:31

06/05/2011 10:16:35 am
OECD: Inkomstskillnaderna ökar för att det lönar sig för dåligt för låginkomsttagare att arbeta. Det är alltså mycket viktigt att göra arbete med lönsamt också för människor med lägre inkomster. I Sverige har vi gått från de högsta skatterna på låginkomsttagare i västvärlden till medelhöga. Men vi bör gå vidare. Idag är, trots skattesänkningarna, ofta marginaleffekterna runt 100 procent - att gå från bidrag till arbete kan gå på ett ut eller rentav bli en ekonomisk förlust, i vissa grupper. Det är orimligt och orättvist.

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0