Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:48:58

14/05/2011 1:55:53 pm
Moderata möjligheter i Stockholm. Idag genomförs förbundsstämman för Moderaterna i Stockholms län. Jag höll ett anförande om den Valanalys jag ledde arbetet med, och valdes därtill in i styrelsen. På det viset kan jag arbeta vidare med att göra verklighet av de idéer och slutsatser som finns i analysen.

Moderaterna är Stockholms läns ledande parti, och bär nu stora politiska ansvar. Utmaningen är att både kunna regera och förnyas för att växa 2014. Potentialen är utmärkt; regionen är dynamisk, växande och välmående. Moderaterna har drivit på och välkomnar det kunskaps- och tjänstesamhälle Stockholm nu är.

Fortsatta förbättringar bygger på att vi har den bästa analysen av verkligheten och utvecklar vår politik. Fokus bör vara på reformer för bättre välfärdstjänster. Det är en utmaning - som möjligen underlättas av att våra motståndare har velat bromsa reformer i 25 år och fortsätter så.

<-- Home
RSS 2.0