Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 23:11:21

18/05/2011 2:00:33 pm
Finanskrisers orsaker. Grekland, Irland och Portugal har problem. Eftersom de tillhör de 17 länder som använder euro finns det de som verkar tro - eller i vart fall påstår - att det beror på euron. I så fall skulle världen ju kunna avskaffa risken för finanskriser genom att avskaffa euron.

Orsakerna till de hundratals finanskriser vi har haft runtom i världen i modern tid är naturligtvis andra. Hur riskerna för kriser kan minska debatterade inte bara Keynes och Hayek utan är fortfarande ett stort forskningsfält.

denna sida samlas en stor mängd studier av finanskriser, orsaker och lämpliga policysvar. Riskerna ökar med konstgjort billiga pengar och med stimulanspolitik som skapar skulder. Men annars kan orsakerna variera starkt.

Det potentiellt största problemet nu är USA, vars skulder växer snabbt. Deras kreditbetyg riskerar sänkas. Inom parentes kan påpekas att de inte använder euro. Den ekonomiska politiken är Barack Obamas stora misslyckande.

<-- Home
RSS 2.0