Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:19:40

20/05/2011 10:09:39 am
Välkommen till Aftonbladet, vänligen lämna logik och moral utanför. Karin Pettersson har jag umgåtts en hel del med, när vi satt i Nyhetspanelen på TV4. Mitt intryck då var positivt; hon var påläst och saklig. Nu har hon däremot blivit en oseriös demagog som Aftonbladets politiska redaktör. Man kan undra om det är en avgörande del i avtalet att lämna seriositet och heder utanför huset när man börjar. Idag skriver hon så här:

"Anders Borg vill sälja ut statliga bolag, eftersom han är emot statligt ägande. Han tycker att det är bra att lönerna sänks, eftersom han tror att det leder till att människor anstränger sig mer. Han bekymrar sig inte för att a-kassan inte fungerar eftersom han tror att det blir fler jobb om människor tvingas leva i oro och sänka sina krav."

Lår oss ta detta punkt för punkt. Är Karin Pettersson då för statligt ägande? Var går gränsen, vad ska staten inte äga? Vad är så bra med att staten äger ett flygbolag som går dåligt och kostar skattebetalarna stora summor? Eller ett bolåneinstitut som kan bidra till nästa finanskris? Var finns beläggen för att staten är en bättre ägare av företag än andra?

Och lönerna. Ingen vill sänka befintliga löner. Däremot kan lönekostnaderna sänkas genom sänkta skatter och avgifter. Tror Karin Pettersson att lönekostnadernas nivå är irrelevant för sysselsättningen? Det är vidare väl belagt att ingångslönerna för unga är en förklaring till den höga svenska arbetslösheten bland unga. Varför ignorera detta?

Sist a-kassan. Karin skriver "han tror", som om politiken bygger på en persons ogrundade idéer. Är det något som är väl belagt, också av det finanspolitiska råd Karin skriver om, så är det att de stramare bidragssystemen har varit avgörande för drivkrafterna att arbeta och den snabba framväxten av jobb.

Allt detta vet Karin. Men hon arvoderas för att sprida myter. Jag är förvånad och besviken.

<-- Home
RSS 2.0