Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:46:00

20/05/2011 1:52:01 pm
I Svensk Tidskrift: Århundradets ekonomiska idéstrid. På Youtube debatterar Keynes och Hayek tillväxt, kriser och politik. Hittills har Keynes dominerat. På lång sikt är vi alla döda, påstod han, men hans idéer verkar odödliga. I en fördjupande artikel i Svensk Tidskrift argumenterar Nima Sanandaji och jag för Hayeks sak - i ljuset av finanskrisen och skuldproblemen.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0