Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:18:48

30/05/2011 6:10:30 pm
Dubbelfel. Politiker ska inte bestämma hur företag väljer att producera varor eller tjänster som efterfrågas. I synnerhet ska politiker inte fatta snabba beslut baserade på upprörda känslor kring enskilda händelser.

Nu förefaller båda dessa ha inträffat, då den tyska regeringen har bestämt sig för att trots allt stänga all kärnkraft i landet till 2022. Detta självfallet i spåren av japanska Fukushima, vars orsaker och konsekvenser är långt från klarlagda.

Vladimir Putin och Gazprom gläds nog. Kanske också andra energiproducenter. Minns att nedlagda danska kolkraftverk startades igen när Sverige beslutade sig för att stänga Barsebäck.

Vi ska inte stänga enskilda kraftverk eller teknologier. Det som behövs är en fortsatt utveckling även av kärnkraften.

<-- Home
RSS 2.0