Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:01:40

31/05/2011 9:16:25 am
Hälsonytt. I början av detta år bekräftades det ju att min tidigare åkomma hade återkommit, fast nu i form av ett antal tumörer på skelettet. Sedan i vintras har detta således behandlats, först med strålning, sedan med återkommande kurer med bl a cytostatika.

Detta har sina sidor. Det tar en del tid och kraft och har med nöd och näppe gått att kombinera med uppdrag. Inte heller är det särskilt kul och man blir lite låst och kan exempelvis knappt resa. Men man måste göra det man måste göra och det är i grunden fantastiskt att det i vart fall finns en hel del att ta till. Metoderna utvecklas.

Den senaste kuren medförde dock att jag fick vissa problem, som igår diagnosticerades. Utan att gå igenom detaljer kan man säga att effekten är extrem infektionskänslighet några dagar. Jag vägrade bli inlagd, men måste då minimera riskerna för baciller. Så jag har fått ställa in möten idag och imorgon. Sedan är det ju långhelg.

Idén är att behandlingarna hur som helst ska vara avslutade i mitten av juni. Sedan ska de utvärderas och förhoppningsvis ska då positiva resultat kunna påvisas. I annat fall antar jag att de får återupptas i höst. Det hoppas jag kunna undvika. I vilket fall blir det sommar och segling däremellan.

<-- Home
RSS 2.0