Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:03:11

06/06/2011 9:33:19 pm
Stöd för sparreformer! Henrik von Sydow och undertecknad har som bekant utvecklat idéer för hur vanligt folk ska kunna få större besparingar. Detta av goda skäl, menar vi, för en egen ekonomisk bufferet skapar både mer trygghet och självständighet. I söndags uppmärksammades detta, och vår motion till partistämman, av Svenska Dagbladets ledarsida. Samma dag skrev Centerns ekonomisk-politiska talesperson, Annie Johansson, i Dagens Nyheter. Hon gav där stöd för liknande tankegångar. I sin tur uppmärksammades detta av Svenska Dagbladet igen. Stödet är verkligen välkommet, liksom den ökade uppmärksamheten!

<-- Home
RSS 2.0