Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:34:21

09/06/2011 10:39:25 am
Upp och ned, Aftonbladet! Ibland tror man inte det står som det står när man läser Aftonbladets ledarsida. Idag skriver de om sjukvårdspolitik i Stockholm och kritiserar Moderaterna för att inte bry sig om effektiviteten i vården. Istället framhålls det som ett föredöme att Socialdemokraterna fokuserar på effektivitet och inte försöker överträffa andra partier i att ge mer pengar.

Så länge jag kan minnas har borgerliga företrädare varit kritiska till bristen på effektivitet i vård och omsorg. Mot den positionen har stått en ytlig populism från vänster med budskapet att välfärd inte handlar om effektivitet utan om omtanke. Tal om reformer för effektivitet - mer välfärd per krona - har mötts av retorik om att det bara stressar personalen, forcerar behandlingar, etc. Och Socialdemokraterna har alltid varit bäst på att göra av med mest skattemedel.

Ifall detta innebär att Socialdemokraterna nu stödjer reformer för effektivitet och avstår från en tävlan om att ge mest pengar så är det en smärre revolution. Men som historisk beskrivning av positionerna i vårddebatten är det i bästa fall ett försök att vara rolig.

<-- Home
RSS 2.0